Personvernerklæring

Nettbasert behandling av personopplysninger
Denne Personvernerklæringen gjelder for Behandlingsansvarlige Nettsider og annen kommunikasjon med ST Regnskaps Consult AS.

Behandlingsansvarlig ST Regnskaps Consult AS, ved Daglig Leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger.

For andre produkter og tjenester som leveres av behandlingsansvarlige reguleres i egne databehandleravtaler. Ta kontakt for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Forklaring
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, e-postadresse, IP-adresse, bilde, adferdsmønster, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Behandling er all behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Internkontroll er planlagt og systematisk styringssystem som virksomheter etablerer for å oppdage brudd på gjeldende regler.

Hva personopplysningene brukes til
Personopplysningene brukes til:

 • Sende relevant informasjon
 • Ta kontakt med mottakere som ønsker våre produkter og tjenester
 • Ta kontakt på med kandidater som søker på ledige stillinger
 • Saksbehandling og Arkiv

Saksbehandling og Arkiv bruker ST Regnskaps Consult AS Mamut, Visma eAccounting, Tripletex, signant, Verji, Total / Visma periode og år, og server lokalt. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen/sak.

E-post og Telefon benyttes som en del av det daglige arbeidet for å drive ST Regnskaps Consult AS produkter og tjenester. Daglig Leder har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av driften journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

ST Regnskaps Consult AS medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) kan logges i vårt CRM-system. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå.

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og drive våre produkter og tjenester.

Hvilke personopplysninger behandles
Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Navn, Firmanavn, adresse, IP-adresse, Tjenester, Produkter, historikk, E-post og Telefon.

Vi samler inn opplysninger fra:
Statistikk
ST Regnskaps Consult AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.st-regnskap.no Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Nettstedet Søk
Nettstedet samler ikke inn historikk i forhold til søk. Dette blir ikke lagret og brukt til videre arbeid.

Nettside Skjemaer
Nettsiden bruker forskjellige skjemaer som registrerer forskjellige opplysninger avhengig av hvilken informasjon bruker ønsker å oppnå til hvordan bruker ønsker å bruke våre tjenester og produkter.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. www.st-regnskap.no samler inn data til følgende systemer:

 • Destinet CMS. Statistikk, sider besøkt, nedlastede dokumenter, brukeranskaffelse.
 • Google Analytics. Statistikk, brukeranskaffelse, adferd og målgrupper (segmenter)

Slik Administreres Informasjonskapsler https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bruke Nettstedets skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hvem deler vi personopplysninger med
Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til ST Regnskaps Consult AS

EMG Bay Tele & Data AS er ST Regnskaps Consult AS databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Skjema på nettsidene: Skjema lagrer din informasjon på våre nettsider i opptil 30 dager.
 • Saksbehandling og Arkiv, utarbeides rutiner, og jfr bokføringsloven/regnskapsloven.
 • E-post slettes som lenger ikke er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.

Informasjon kan slettes på oppfordring ved å kontakte ST Regnskaps Consult AS.

Dine rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. ST Regnskaps Consult AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av ST Regnskaps Consult AS  systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter ST Regnskaps Consult AS slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Avvik, analyse av avvik og tiltak
Dersom behandlingen av personopplysninger skyldes brudd på datasikkerheten, meldes dette til Datatilsynet innen gitt frist. Hvis det ikke er mulig å avdekke omfanget innen gitt frist, sendes avviksmelding trinnvis til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden

Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å komme i kontakt, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Per Gunnar Stordal
Telefonnummer: 912 46 830
E-postadresse: info@st-regnskap.no
Adresse: Stenbruddveien 26

Les mer om GDPR:

• Datatilsynet
• Regjeringen